Rabu, 17 Maret 2010

BUKTI-BUKTI SUSAHNYA MENGAMALKAN AMALAN BATIN


Mengamalkan syariat itu susah. Buktinya lihat saja umat Islam hari ini tidak sedikit yang tidak sholat, tidak puasa, tidak membayar zakat, tidak tahu baca Al-Quran, tidak belajar agama, tidak menutup aurat, melakukan pergaulan bebas, ambil riba, zina, arak, menipu, mengadu domba, fitnah memfitnah, dan macam-macam lagi yang semuanya sangat melanggar syariat.
Umat Islam yang ramai-ramai mengaku keislaman mereka hari ini ialah umat islam yang gagal menegakkan syiar Islam dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Bukan karena tidak tahu syariat Islam yang di perintahkan kepada mereka, tetapi mereka tidak mampu melaksanakannya.
Mereka lemah untuk melawan hawa nafsu dan setan yang kuat menarik kepada jalan-jalan kejahatan dan kerusakan. Begitu susahnya untuk mengamalkan syariat Islam, dan itulah masalah besar yang dihadapi oleh mayoritas umat Islam hari ini.

Selasa, 02 Maret 2010

Pencemaran Air

Sumber Pencemaran Air
Banyak penyebab pencemaran air tetapi secara umum dapat dikategorikan sebagai sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA (tempat Pembuangan Akhir Sampah), dan sebagainya. Sumber tidak langsung yaitu kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan. Tanah dan air tanah mengandung mengandung sisa dari aktivitas pertanian seperti pupuk dan pestisida. Kontaminan dari atmosfer juga berasal dari aktivitas manusia yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam.